ReadyPlanet.com
dot
bulletเป้าหมาย-พันธกิจ
bulletผลงานนักเรียนที่สอบเข้าแข่งขัน
dot
ปฎิทินปฎิบัติงาน
dot
bulletโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
bulletเศรษฐกิจพอเพียง
dot

dot
dot
รายงานผลการปฏิบัติงาน
dot


กิจกรรมโรงเรียน
สมศ.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


ทำเนียบครูประจำชั้นระดับชั้นอนุบาล

 

นางสาว พรสุดา เหลือหลาย ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาว พิมสมร บุญจำภู ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางจันทรรัตน์ บุญพันธุ์ ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางจิตร์เจือ  สุขแสง ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

 นางสาว ภาวิณี  พุฒศิริ ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวนันทิดา  บับพาน ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

 

 

 

 

 

                              
โรงเรียนไพรีขยาด

ทำเนียบผู้บริหาร article
ครูพิเศษและบุคคลากร article
ทำเนียบครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 - 6www.paireekayardschool.com 7/1หมู่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร.0-2383-3401 0-2753-7687